Tài khoản Tifia ECN

Giao dịch trên thị trường tài chính với Tifia có nghĩa là quyền truy cập 24 giờ vào các tài sản có tính thanh khoản cao: cặp ngoại hối, kim loại và chỉ số chứng khoán và dầu.

 • Best bid price

  Bank A

  Bid Best bid price

  1.23452

  Ask Best ask price

  1.23459

  Best ask price

 • Best bid price

  Bank B

  Bid Best bid price

  1.23453

  Ask Best ask price

  1.23457

  Best ask price

 • Best bid price

  Bank C

  Bid Best bid price

  1.23454

  Ask Best ask price

  1.23458

  Best ask price

 • Best bid price

  Bank D

  Bid Best bid price

  1.23451

  Ask Best ask price

  1.23456

  Best ask price

 • Best bid price

  Bank E

  Bid Best bid price

  1.23453

  Ask Best ask price

  1.23455

  Best ask price

Ask

1.23455

Bid

1.23454

Trading station client’s terminal

Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin tiên tiến và hệ thống tổng hợp giá cả của chúng tôi cho phép chúng tôi lập tức và liên tục nhận được báo giá từ tất cả các nhà cung cấp thanh khoản, chúng tôi phân tích và xác định mức giá tốt nhất có thể để thực hiện đơn hàng của bạn. Giá cả 100% minh bạch, vì vậy bạn có thể hoàn toàn chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được mức giá tốt nhất trên thị trường tại thời điểm nhận lệnh! Các mức giá bạn nhận được phản ánh đúng điều kiện thị trường, do đó spreads không phải là cố định.

Nhóm các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi bao gồm các ngân hàng lớn: Ngân hàng Mỹ, Barclays, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura , RBS, SEB và UBS sẽ cạnh tranh để cung cấp cho chúng tôi giá cả tốt nhất cho việc thực hiện đơn đặt hàng của bạn ngay sau khi nhận được lệnh.

Mức tăng giá (mark ups) minh bạch và cố định: Chúng tôi bổ sung mức giá và thực hiện lệnh của bạn ở mức giá thị trường tốt nhất chỉ trong vài mili giây mà không có sự can thiệp nào từ các nhân viên giao dịch. Tùy thuộc vào loại tài khoản của bạn, bạn sẽ có một mức giá cố định nhất định cho mỗi cặp tiền tệ. Vui lòng xem bảng mức giá của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.