Dực báo forex và quan điểm thị trường

Các dự báo Forex chất lượng cao và các đánh giá thị trường tài chính từ các nhà phân tích chuyên nghiệp được thêm vào mỗi ngày!

Khách hàng của nhà môi giới Tifia có quyền truy cập độc quyền vào các tài liệu chất lượng cao từ cơ quan phân tích độc lập Claws&Horns trong Tủ khách hàng của họ: phân tích thị trường kỹ thuật và cơ bản, lịch sự kiện kinh tế Forex, tiền tệ, chứng khoán, dự báo chỉ số, tín hiệu chỉ báo giao dịch và nhiều hơn nữa.

13.07.2020

XAU/USD: phân tích sóng

Giá có thể tăng.

Trên biểu đồ 4 giờ, sóng điều chỉnh hướng lên ở mức cao hơn đang phát triển dưới dạng sóng (B), trong đó sóng thứ năm v của sóng C trong sóng (B) đang hình thành. Hiện tại, sóng thứ năm ở mức thấp hơn (v) của sóng v đang phát triển, trong đó sóng v của sóng (v) đang hình thành. Nếu giả định này chính xác, giá sẽ tăng lên mức 1830.00–1845.00. Trong kịch bản này, mức cắt lỗ quan trọng là 1772.70.

EUR/USD: phân tích sóng

Cặp tiền đang điều chỉnh và có thể giảm giá.

Trên biểu đồ 4 giờ, sóng điều chỉnh hướng xuống ở mức cao hơn đã phát triển dưới dạng sóng (2) và sóng (3) đã bắt đầu hình thành, trong đó sóng đầu tiên ở mức thấp hơn 1 của sóng (3) đang phát triển. Hiện tại, một sóng điều chỉnh cục bộ đang hình thành dưới dạng sóng thứ tư iv của sóng 1, trong đó sóng (c) của sóng iv đang hình thành. Nếu giả định này chính xác, cặp tiền sẽ giảm xuống mức 1.1155–1.1075. Trong kịch bản này, mức cắt lỗ quan trọng là 1.1371.

Chỉ số ngành công nghiệp Tertiary. Nhật Bản, 06:30 (GMT+2)

Dữ liệu về Chỉ số ngành công nghiệp Tertiary của Nhật Bản cho tháng 5 sẽ được công bố vào lúc 06:30 (GMT+2). Chỉ số này được Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp công bố và cho biết về ngành dịch vụ trong nước tại Nhật Bản như thông tin và truyền thông, điện, khí đốt, nhiệt và dịch vụ nước, vận tải, bán buôn và bán lẻ, tài chính và bảo hiểm, phúc lợi. Đây là chỉ số hàng đầu cho PMI Dịch vụ Tankan. Chỉ báo này đã giảm dần kể từ tháng 2 và đạt mức –6,0% trong tháng 4. Nếu xu hướng này vẫn còn thì có thể gây áp lực lên JPY.

GBP/TRY: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span nằm trên biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ giao dịch nằm trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Kijun-sen (8.6326). Điểm kháng cự gần nhất là dòng Tenkan-sen (8.8069).

GBP/CAD: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, hai dòng hướng thẳng lên trên. Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ giao dịch nằm trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Kijun-sen (1.7120). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (1.7382).

EUR/AUD: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span nằm trên biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ đang giao dịch đang nhập vào đám mây. Điểm hỗ trợ gần nhất là đường bên dưới của đám mây (1.6229). Điểm kháng cự gần nhất là đường biên dưới của đám mây (1.6307).

10.07.2020

Số lượng Giàn Khoan dầu Baker Hughe. Hoa Kỳ, 19:00 (GMT+2)

Dữ liệu Số lượng Giàn Khoan dầu Baker Hughes sẽ đươc công bố vào lúc 19:00 (GMT+2) tại Hoa Kỳ. Báo cáo hàng tuần ghi nhận sự thay đổi về số lượng giàn khoan dầu ở Hoa Kỳ. Gần đây, chỉ báo này có xu hướng giảm ổn định. Tuần trước, số lượng giàn khoan hoạt động đã giảm từ 188 xuống còn 185 đơn vị. Sự tiếp tục của xu hướng có thể hỗ trợ thêm cho báo giá dầu.