Cho Nhà Đầu Tư

1

Lựa chọn nhà giao dịch

Chọn Nhà giao dịch thành công từ xếp hạng của chúng tôi.
Nghiên cứu số liệu thống kê, đăng ký nguồn cấp tin tức của họ và chọn tùy chọn để sao chép giao dịch.

2

Theo dõi và sao chép

Đăng ký trở thành nhà đầu tư và bắt đầu sao chép những giao dịch của các trader mà bạn đã chọn.

3

Kiểm soát giao dịch

Sao chép giao dịch bằng bất kỳ phương pháp nào trong số 4 phương pháp chúng tôi cung cấp. Trò chuyện với những nhà giao dịch trực tiếp và theo dõi tin tức của họ.
Tìm hiểu, giao dịch và sao chép giao dịch của những nhà giao dịch thành công.

4

Lấy lợi nhuận

Kiếm tiền từ việc sao chép giao dịch của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm.

Dành cho Trader

1

Trở thành một nhà giao dịch

Bạn có thể mở bao nhiêu tài khoản giao dịch tùy thích phù hợp với từng chiến lược giao dịch của mình.
Thiết lập lại lợi nhuận chia sẻ (%) với Nhà đầu tư của bạn.

2

Trở thành những nhà giao dịch hàng đầu

Giao dịch và cải thiện thứ hạng của bạn so với các nhà giao dịch khác để thu hút nhiều Người theo dõi và Nhà đầu tư hơn.

3

Mạng xã hội giao dịch

Chia sẻ những chiến lược và thành công trong giao dịch của bạn ở phần bảng tin và thu hút Người theo dõi và Nhà đầu tư mới.

4

Kiếm tiền nhiều hơn

Tự tạo ra lợi nhuận giao dịch của chính bạn và các khoản hoa hồng.