Tài khoản giao dịch Tifia

  • Start
    Micro

  • ECN Classic

  • ECN PRO

Mở tài khoản giao dịch Forex

Người mới bắt đầu sử dụng Forex sẽ đánh giá cao lợi ích của tài khoản micro START. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ tận hưởng giao dịch ECN trên thị trường tài chính với spread tối thiểu và khớp lệnh nhanh nhất trên tài khoản ECN CỔ ĐIỂN và ECN CHUYÊN NGHIỆP.

Tài khoản giao dịch Tifia

Mở