Tài sản giao dịch

Giao dịch trên thị trường tài chính với Tifia có nghĩa là quyền truy cập 24 giờ vào các tài sản có tính thanh khoản cao: cặp ngoại hối, kim loại và chỉ số chứng khoán và dầu.

Tùy chọn công cụ giao dịch

Start
Micro

Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng Margin Percentage
AUDUSD Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.2 SWAP Long -4.199 SWAP Short -3.367 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
EURUSD Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.1 SWAP Long -5.863 SWAP Short -0.052 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
GBPUSD Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.4 SWAP Long -6.006 SWAP Short -4.732 hoa hồng 0 Margin Percentage 150.0
NZDUSD Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.4 SWAP Long -2.457 SWAP Short -2.678 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
USDCAD Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.5 SWAP Long -0.273 SWAP Short -7.514 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
USDCHF Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.5 SWAP Long 0.315 SWAP Short -5.759 hoa hồng 0 Margin Percentage 200.0
USDJPY Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.2 SWAP Long -2.847 SWAP Short -5.109 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng Margin Percentage
AUDCAD Lot Size 10 000 Spread (Average) 3.8 SWAP Long -1.482 SWAP Short -3.614 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
AUDCHF Lot Size 10 000 Spread (Average) 3.8 SWAP Long -0.13 SWAP Short -3.679 hoa hồng 0 Margin Percentage 200.0
AUDJPY Lot Size 10 000 Spread (Average) 3.4 SWAP Long -1.781 SWAP Short -2.444 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
AUDNZD Lot Size 10 000 Spread (Average) 3.8 SWAP Long -3.64 SWAP Short -2.145 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
CADCHF Lot Size 10 000 Spread (Average) 4 SWAP Long -0.936 SWAP Short -3.016 hoa hồng 0 Margin Percentage 200.0
CADJPY Lot Size 10 000 Spread (Average) 3.6 SWAP Long -2.873 SWAP Short -1.56 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
CHFJPY Lot Size 10 000 Spread (Average) 3.8 SWAP Long -5.473 SWAP Short -0.351 hoa hồng 0 Margin Percentage 200.0
EURAUD Lot Size 10 000 Spread (Average) 4.6 SWAP Long -7.267 SWAP Short -0.949 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
EURCAD Lot Size 10 000 Spread (Average) 3.5 SWAP Long -5.291 SWAP Short -2.548 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
EURCHF Lot Size 10 000 Spread (Average) 4.1 SWAP Long -2.093 SWAP Short -3.796 hoa hồng 0 Margin Percentage 200.0
EURGBP Lot Size 10 000 Spread (Average) 3.7 SWAP Long -5.616 SWAP Short -1.937 hoa hồng 0 Margin Percentage 150.0
EURJPY Lot Size 10 000 Spread (Average) 3.4 SWAP Long -5.109 SWAP Short -1.456 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
EURNZD Lot Size 10 000 Spread (Average) 4.3 SWAP Long -9.308 SWAP Short 0.161 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
GBPAUD Lot Size 10 000 Spread (Average) 4.1 SWAP Long -7.332 SWAP Short -7.67 hoa hồng 0 Margin Percentage 150.0
GBPCAD Lot Size 10 000 Spread (Average) 4.5 SWAP Long -5.096 SWAP Short -9.1 hoa hồng 0 Margin Percentage 150.0
GBPCHF Lot Size 10 000 Spread (Average) 3.6 SWAP Long -1.937 SWAP Short -8.762 hoa hồng 0 Margin Percentage 200.0
GBPJPY Lot Size 10 000 Spread (Average) 3.8 SWAP Long -5.226 SWAP Short -6.734 hoa hồng 0 Margin Percentage 150.0
GBPNZD Lot Size 10 000 Spread (Average) 4.4 SWAP Long -9.607 SWAP Short -6.877 hoa hồng 0 Margin Percentage 150.0
NZDCAD Lot Size 10 000 Spread (Average) 4.3 SWAP Long -0.624 SWAP Short -3.926 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
NZDCHF Lot Size 10 000 Spread (Average) 3.9 SWAP Long 0.224 SWAP Short -3.913 hoa hồng 0 Margin Percentage 200.0
NZDJPY Lot Size 10 000 Spread (Average) 3.7 SWAP Long -1.053 SWAP Short -2.756 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng Margin Percentage
XAGUSD Lot Size 500 Spread (Average) 5.0 SWAP Long -1.053 SWAP Short -0.4485 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
XAUUSD Lot Size 10 Spread (Average) 5.0 SWAP Long -8.463 SWAP Short -0.8801 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0

Classic

Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng Margin Percentage
AUDUSD Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.2 SWAP Long -4.199 SWAP Short -3.367 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
EURUSD Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.1 SWAP Long -5.863 SWAP Short -0.052 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
GBPUSD Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.4 SWAP Long -6.006 SWAP Short -4.732 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
NZDUSD Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.4 SWAP Long -2.457 SWAP Short -2.678 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
USDCAD Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.5 SWAP Long -0.273 SWAP Short -7.514 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
USDCHF Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.5 SWAP Long 0.315 SWAP Short -5.759 hoa hồng 0 Margin Percentage 200.0
USDJPY Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.2 SWAP Long -2.847 SWAP Short -5.109 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng Margin Percentage
AUDCAD Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.8 SWAP Long -1.482 SWAP Short -3.614 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
AUDCHF Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.8 SWAP Long -0.13 SWAP Short -3.679 hoa hồng 0 Margin Percentage 200.0
AUDJPY Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.4 SWAP Long -1.781 SWAP Short -2.444 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
AUDNZD Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.8 SWAP Long -3.64 SWAP Short -2.145 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
CADCHF Lot Size 100 000 Spread (Average) 2.0 SWAP Long -0.936 SWAP Short -3.016 hoa hồng 0 Margin Percentage 200.0
CADJPY Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.6 SWAP Long -2.873 SWAP Short -1.56 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
CHFJPY Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.8 SWAP Long -5.473 SWAP Short -0.351 hoa hồng 0 Margin Percentage 200.0
EURAUD Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.5 SWAP Long -7.267 SWAP Short -0.949 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
EURCAD Lot Size 100 000 Spread (Average) 2.1 SWAP Long -5.291 SWAP Short -2.548 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
EURCHF Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.7 SWAP Long -2.093 SWAP Short -3.796 hoa hồng 0 Margin Percentage 200.0
EURGBP Lot Size 100 000 Spread (Average) 0.4 SWAP Long -5.616 SWAP Short -1.937 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
EURJPY Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.4 SWAP Long -5.109 SWAP Short -1.456 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
EURNZD Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.3 SWAP Long -9.308 SWAP Short 0.161 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
GBPAUD Lot Size 100 000 Spread (Average) 2.1 SWAP Long -7.332 SWAP Short -7.67 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
GBPCAD Lot Size 100 000 Spread (Average) 2.5 SWAP Long -5.096 SWAP Short -9.1 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
GBPCHF Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.6 SWAP Long -1.937 SWAP Short -8.762 hoa hồng 0 Margin Percentage 200.0
GBPJPY Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.8 SWAP Long -5.226 SWAP Short -6.734 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
GBPNZD Lot Size 100 000 Spread (Average) 2.4 SWAP Long -9.607 SWAP Short -6.877 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
NZDCAD Lot Size 100 000 Spread (Average) 2.3 SWAP Long -0.624 SWAP Short -3.926 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
NZDCHF Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.9 SWAP Long 0.224 SWAP Short -3.913 hoa hồng 0 Margin Percentage 200.0
NZDJPY Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.7 SWAP Long -1.053 SWAP Short -2.756 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng Margin Percentage
EURTRY Lot Size 100 000 Spread (Average) 500.0 SWAP Long -279.877 SWAP Short 98.21 hoa hồng 0 Margin Percentage 500.0
USDHKD Lot Size 100 000 Spread (Average) 30.0 SWAP Long -23.79 SWAP Short -19.76 hoa hồng 0 Margin Percentage 500.0
USDMXN Lot Size 100 000 Spread (Average) 70.0 SWAP Long -521.963 SWAP Short 149.044 hoa hồng 0 Margin Percentage 500.0
USDNOK Lot Size 100 000 Spread (Average) 30.0 SWAP Long -13.689 SWAP Short -30.329 hoa hồng 0 Margin Percentage 300.0
USDPLN Lot Size 100 000 Spread (Average) 25.0 SWAP Long -9.204 SWAP Short -10.634 hoa hồng 0 Margin Percentage 500.0
USDSEK Lot Size 100 000 Spread (Average) 30.0 SWAP Long -11.089 SWAP Short -36.569 hoa hồng 0 Margin Percentage 300.0
USDSGD Lot Size 100 000 Spread (Average) 5.0 SWAP Long -5.499 SWAP Short -5.499 hoa hồng 0 Margin Percentage 500.0
USDTRY Lot Size 100 000 Spread (Average) 100.0 SWAP Long -277.511 SWAP Short 73.661 hoa hồng 0 Margin Percentage 500.0
USDZAR Lot Size 100 000 Spread (Average) 100.0 SWAP Long -338.351 SWAP Short 87.311 hoa hồng 0 Margin Percentage 500.0
Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng Margin Percentage
UKBrent Lot Size 1 000 Spread (Average) 5.0 SWAP Long -30 SWAP Short -7 hoa hồng 0 Margin Percentage 1.0
USCrude Lot Size 1 000 Spread (Average) 5.0 SWAP Long -23 SWAP Short -6 hoa hồng 0 Margin Percentage 2.0
Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng Margin Percentage
XAGEUR Lot Size 5 000 Spread (Average) 0.0 SWAP Long -3.172 SWAP Short -1.81 hoa hồng 0 Margin Percentage 200.0
XAGUSD Lot Size 5 000 Spread (Average) 3.5 SWAP Long -1.053 SWAP Short -0.4485 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
XAUEUR Lot Size 100 Spread (Average) 0.0 SWAP Long -4.17937 SWAP Short -5.41437 hoa hồng 0 Margin Percentage 200.0
XAUUSD Lot Size 100 Spread (Average) 3.0 SWAP Long -8.463 SWAP Short -0.8801 hoa hồng 0 Margin Percentage 100.0
Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng Margin Percentage
ASX200 Lot Size 100 Spread (Average) 8.0 SWAP Long -37.08166 SWAP Short -36.52385 hoa hồng 4 USD / 3,45 EUR Margin Percentage 0.5
CAC Lot Size 100 Spread (Average) 2.0 SWAP Long -25.25512 SWAP Short -44.22671 hoa hồng 4 USD / 3,45 EUR Margin Percentage 0.5
FDAX Lot Size 100 Spread (Average) 1.2 SWAP Long -59.30936 SWAP Short -103.28318 hoa hồng 4 USD / 3,45 EUR Margin Percentage 0.5
FTSE Lot Size 100 Spread (Average) 2.0 SWAP Long -50.52355 SWAP Short -37.26437 hoa hồng 4 USD / 3,45 EUR Margin Percentage 0.5
HK50 Lot Size 100 Spread (Average) 18.0 SWAP Long -5.33575 SWAP Short -0.66425 hoa hồng 4 USD / 3,45 EUR Margin Percentage 0.5
IBEX35 Lot Size 100 Spread (Average) 8.4 SWAP Long -39.33105 SWAP Short -68.87683 hoa hồng 4 USD / 3,45 EUR Margin Percentage 1.0
NI225 Lot Size 100 Spread (Average) 16.0 SWAP Long -140.81375 SWAP Short -169.71218 hoa hồng 4 USD / 3,45 EUR Margin Percentage 1.0
NQ Lot Size 10 Spread (Average) 4.0 SWAP Long -81.44873 SWAP Short -22.86174 hoa hồng 4 USD / 3,45 EUR Margin Percentage 0.5
SPX Lot Size 100 Spread (Average) 4.0 SWAP Long -27.36052 SWAP Short -7.73432 hoa hồng 4 USD / 3,45 EUR Margin Percentage 0.5
SX5E Lot Size 100 Spread (Average) 3.2 SWAP Long -16.22005 SWAP Short -28.40475 hoa hồng 4 USD / 3,45 EUR Margin Percentage 0.5
YM Lot Size 100 Spread (Average) 4.0 SWAP Long -231.17534 SWAP Short -65.80464 hoa hồng 4 USD / 3,45 EUR Margin Percentage 0.5

ECN PRO

Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng Margin Percentage
AUDUSD Lot Size 100 000 Spread (Average) 0.2 SWAP Long -4.199 SWAP Short -3.367 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
EURUSD Lot Size 100 000 Spread (Average) 0.1 SWAP Long -5.863 SWAP Short -0.052 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
GBPUSD Lot Size 100 000 Spread (Average) 0.4 SWAP Long -6.006 SWAP Short -4.732 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
NZDUSD Lot Size 100 000 Spread (Average) 0.4 SWAP Long -2.457 SWAP Short -2.678 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
USDCAD Lot Size 100 000 Spread (Average) 0.5 SWAP Long -0.273 SWAP Short -7.514 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
USDCHF Lot Size 100 000 Spread (Average) 0.5 SWAP Long 0.315 SWAP Short -5.759 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 200.0
USDJPY Lot Size 100 000 Spread (Average) 0.2 SWAP Long -2.847 SWAP Short -5.109 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng Margin Percentage
AUDCAD Lot Size 100 000 Spread (Average) 0.8 SWAP Long -1.482 SWAP Short -3.614 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
AUDCHF Lot Size 100 000 Spread (Average) 0.8 SWAP Long -0.13 SWAP Short -3.679 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 200.0
AUDJPY Lot Size 100 000 Spread (Average) 0.4 SWAP Long -1.781 SWAP Short -2.444 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
AUDNZD Lot Size 100 000 Spread (Average) 0.8 SWAP Long -3.64 SWAP Short -2.145 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
CADCHF Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.0 SWAP Long -0.936 SWAP Short -3.016 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 200.0
CADJPY Lot Size 100 000 Spread (Average) 0.6 SWAP Long -2.873 SWAP Short -1.56 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
CHFJPY Lot Size 100 000 Spread (Average) 0.8 SWAP Long -5.473 SWAP Short -0.351 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 200.0
EURAUD Lot Size 100 000 Spread (Average) 0.5 SWAP Long -7.267 SWAP Short -0.949 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
EURCAD Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.1 SWAP Long -5.291 SWAP Short -2.548 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
EURCHF Lot Size 100 000 Spread (Average) 0.7 SWAP Long -2.093 SWAP Short -3.796 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 200.0
EURGBP Lot Size 100 000 Spread (Average) 0.4 SWAP Long -5.616 SWAP Short -1.937 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 150.0
EURJPY Lot Size 100 000 Spread (Average) 0.3 SWAP Long -5.109 SWAP Short -1.456 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
EURNZD Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.3 SWAP Long -9.308 SWAP Short 0.161 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
GBPAUD Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.1 SWAP Long -7.332 SWAP Short -7.67 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
GBPCAD Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.5 SWAP Long -5.096 SWAP Short -9.1 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
GBPCHF Lot Size 100 000 Spread (Average) 0.6 SWAP Long -1.937 SWAP Short -8.762 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 200.0
GBPJPY Lot Size 100 000 Spread (Average) 0.8 SWAP Long -5.226 SWAP Short -6.734 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
GBPNZD Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.4 SWAP Long -9.607 SWAP Short -6.877 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
NZDCAD Lot Size 100 000 Spread (Average) 1.3 SWAP Long -0.624 SWAP Short -3.926 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
NZDCHF Lot Size 100 000 Spread (Average) 0.9 SWAP Long 0.224 SWAP Short -3.913 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 200.0
NZDJPY Lot Size 100 000 Spread (Average) 0.7 SWAP Long -1.053 SWAP Short -2.756 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng Margin Percentage
EURDKK Lot Size 100 000 Spread (Average) 18.0 SWAP Long -1.0248 SWAP Short -2.0358 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 500.0
EURHUF Lot Size 100 000 Spread (Average) 15.0 SWAP Long -23.088 SWAP Short 3.381 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 500.0
EURNOK Lot Size 100 000 Spread (Average) 14.0 SWAP Long -43.147 SWAP Short -7.332 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 300.0
EURPLN Lot Size 100 000 Spread (Average) 9.0 SWAP Long -21.996 SWAP Short -0.546 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 500.0
EURRUB Lot Size 100 000 Spread (Average) 250.0 SWAP Long -2065.635 SWAP Short 616.728 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
EURSEK Lot Size 100 000 Spread (Average) 30.0 SWAP Long -39.494 SWAP Short -14.807 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 300.0
EURTRY Lot Size 100 000 Spread (Average) 100.0 SWAP Long -279.877 SWAP Short 98.21 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 500.0
USDCNH Lot Size 100 000 Spread (Average) 7.0 SWAP Long -81.614 SWAP Short 24.227 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
USDCZK Lot Size 100 000 Spread (Average) 15.0 SWAP Long -7.748 SWAP Short -11.505 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 200.0
USDDKK Lot Size 100 000 Spread (Average) 45.0 SWAP Long 0.0287 SWAP Short -3.4814 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 2 000.0
USDHKD Lot Size 100 000 Spread (Average) 10.0 SWAP Long -23.79 SWAP Short -19.76 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 500.0
USDHUF Lot Size 100 000 Spread (Average) 8.2 SWAP Long -13.572 SWAP Short -2.132 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 500.0
USDILS Lot Size 100 000 Spread (Average) 14.0 SWAP Long -0.05551 SWAP Short -0.14768 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
USDMXN Lot Size 100 000 Spread (Average) 30.0 SWAP Long -521.963 SWAP Short 149.044 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 500.0
USDNOK Lot Size 100 000 Spread (Average) 12.0 SWAP Long -0.7371 SWAP Short -3.0329 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 300.0
USDPLN Lot Size 100 000 Spread (Average) 12.0 SWAP Long -9.204 SWAP Short -10.634 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 500.0
USDRUB Lot Size 100 000 Spread (Average) 164.0 SWAP Long -1 SWAP Short 458.787 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 500.0
USDSEK Lot Size 100 000 Spread (Average) 15.0 SWAP Long -11.089 SWAP Short -36.569 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 300.0
USDSGD Lot Size 100 000 Spread (Average) 0.8 SWAP Long -5.499 SWAP Short -5.499 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 500.0
USDTHB Lot Size 100 000 Spread (Average) 2.0 SWAP Long -41.34 SWAP Short -28.34 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 300.0
USDTRY Lot Size 100 000 Spread (Average) 80.0 SWAP Long -277.511 SWAP Short 73.661 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 500.0
USDZAR Lot Size 100 000 Spread (Average) 42.2 SWAP Long -338.351 SWAP Short 87.311 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 500.0
Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng Margin Percentage
UKBrent Lot Size 1 000 Spread (Average) 3.0 SWAP Long -30 SWAP Short -7 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 1.0
USCrude Lot Size 1 000 Spread (Average) 3.0 SWAP Long -23 SWAP Short -6 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 2.0
Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng Margin Percentage
XAGEUR Lot Size 5 000 Spread (Average) 0.0 SWAP Long -3.172 SWAP Short -1.81 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 200.0
XAGUSD Lot Size 5 000 Spread (Average) 1.8 SWAP Long -1.053 SWAP Short -0.4485 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
XAUEUR Lot Size 100 Spread (Average) 0.0 SWAP Long -4.17937 SWAP Short -5.41437 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 200.0
XAUUSD Lot Size 100 Spread (Average) 1.5 SWAP Long -8.463 SWAP Short -0.8801 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 100.0
XPDUSD Lot Size 100 Spread (Average) 58.0 SWAP Long -820.4 SWAP Short -2 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 1.0
XPTUSD Lot Size 100 Spread (Average) 20.0 SWAP Long -522.62 SWAP Short -1 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR Margin Percentage 1.0
Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng Margin Percentage
ASX200 Lot Size 100 Spread (Average) 4.0 SWAP Long -37.08166 SWAP Short -36.52385 hoa hồng 12 USD / 11 EUR Margin Percentage 0.5
CAC Lot Size 100 Spread (Average) 1.0 SWAP Long -25.25512 SWAP Short -44.22671 hoa hồng 12 USD / 11 EUR Margin Percentage 0.5
FDAX Lot Size 100 Spread (Average) 0.6 SWAP Long -59.30936 SWAP Short -103.28318 hoa hồng 12 USD / 11 EUR Margin Percentage 0.5
FTSE Lot Size 100 Spread (Average) 1.0 SWAP Long -50.52355 SWAP Short -37.26437 hoa hồng 12 USD / 11 EUR Margin Percentage 0.5
HK50 Lot Size 100 Spread (Average) 4.2 SWAP Long -5.33575 SWAP Short -0.66425 hoa hồng 12 USD / 11 EUR Margin Percentage 0.5
IBEX35 Lot Size 100 Spread (Average) 9.0 SWAP Long -39.33105 SWAP Short -68.87683 hoa hồng 12 USD / 11 EUR Margin Percentage 0.5
NI225 Lot Size 100 Spread (Average) 8.0 SWAP Long -140.81375 SWAP Short -169.71218 hoa hồng 12 USD / 11 EUR Margin Percentage 0.5
NQ Lot Size 100 Spread (Average) 2.0 SWAP Long -81.44873 SWAP Short -22.86174 hoa hồng 12 USD / 11 EUR Margin Percentage 0.5
SPX Lot Size 100 Spread (Average) 0.6 SWAP Long -27.36052 SWAP Short -7.73432 hoa hồng 12 USD / 11 EUR Margin Percentage 0.5
SX5E Lot Size 100 Spread (Average) 1.6 SWAP Long -16.22005 SWAP Short -28.40475 hoa hồng 12 USD / 11 EUR Margin Percentage 0.5
YM Lot Size 100 Spread (Average) 2.0 SWAP Long -231.17534 SWAP Short -65.80464 hoa hồng 12 USD / 11 EUR Margin Percentage 0.5

Giao dịch với Tifia

Đã đến lúc hưởng tiền!